Poziv na seminar

posted in: Skupovi | 0

Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, DUZS, i Institut za standardizaciju Srbije ISS Vas pozivaju na seminar sa temom:

Sertifikacija zavarivača: Primena novog standarda SRPS EN ISO 9606 – 1:2014

Kvalifikaciono ispitivanje zavarivača — Zavarivanje topljenjem — Deo 1: Čelici

Seminar se održava 13. maj 2015. godine od 10.00 do 14 časova u prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije, ul. Stevana Brakusa 2 u Beogradu.

Program i poziv

Prijava

 

Značaj standarda SRPS EN ISO 9606-1:2014u zavarivačkoj struci je izuzetan, a promena standarda je od tolikog uticaja da je i Evropska zavarivačka federacija – EWF propratila svojim akcijama. Smatramo da je ovakav način približavanja novih odredbi standarda koji se odnosi na kvalifikacioni ispit zavarivača čelika najbrži i najkvalitetniji za što bržu primenu, s obzirom da je od avgusta prošle godine počela primena ovog standarda kod nas.

 

Svrha seminara je da korisnicima standarda pruži informacije o načinu provere stručne osposobljenosti zavarivača, odnosno sertifikaciji zavarivača koji rade na izradi čeličnih konstrukcija, kao i o obliku uverenja sertifikata koji se izdaje.

Seminar je namenjen inženjerima, tehnolozima, zavarivačima, specijalistima, inspektorima zavarivanja, proizvođačima i korisnicima zavarenih konstrukcija, kao i osoblju koje učestvuje u pripremi tehničke dokumentacije, odnosno osoblju koje učestvuje u tehničkim prijemima objekata.

Prijava za seminar nalazi se i na internet stranicama ISS i DUZS, na adresi www.iss.rs i www.duzs.org.rs.

Popunjenu prijavu potrebno je poslati na adresu DUZS, DUZS, Grčića Milenka 67, 11000 Beograd, e-mail: duzs011@gmail.com; duzs@eunet.rs ili faks: 011/ 2850 794