Ovlašćeni centri za obuku osoblja u zavarivanju

posted in: O DUZS-CertPers | 0

DUZS-CertPers je ovlastio sledeće centre za obuku (ATB – Approved Training Body): ATB Zavod za zavarivanje a.d, Beograd (Sertifikat No. 1) 2004. godine – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) 2006. godine – za međunarodne inspektore … Continued

DUZS-CertPers

posted in: O DUZS-CertPers | 0

Nacionalno ovlašćeno telo za obrazovanje kadrova u zavarivanju (ANB) DUZS-CertPers je zvanično od jula 2005. godine ANB za Srbiju – Nacionalno ovlašćeno telo za sprovođenje međunarodnog sistema za obrazovanje, kvalifikaciju i sertifikaciju osoblja u zavarivanju.   Prema pravilima IIW- a … Continued

Kontakti

posted in: Organizacija DUZS | 0

DUZS Kontakti Prikaz #   Branislav Lukić, dipl.ing. IWE Predsednik Upravnog odbora Fiksni tel.: +381(0)21 421 700 Faks: +381(0)21 422-435 branislav.lukic@institut.co.rs Milica Antić, dipl. ing. Član Upravnog odbora Fiksni tel.: +381(0)11 2851-079 Faks: +381(0)11 2851-079 milicamantic@yahoo.com Dr Vencislav Grabulov, dipl.ing. … Continued

Uputstvo autorima

posted in: Časopis ZZK | 0

1.       Šta objavljuje časopis ZZK Časopis ZZK objavljuje neobjavljene originalne naučne i stručne radove; prevode stručnih dokumenata Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIIW); obrazovne teme; priloge iz oblasti: razvoja opreme i materijala, konstrukcijskih i tehnoloških rešenja; proizvodnje; održavanja i produženja veka … Continued

Časopis “ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE”

posted in: Časopis ZZK | 0

  Društvo za unapredivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS), od 1954. godine kontinuirano izdaje časopis ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (ZZK), UDK broj: 621.791, ISSN broj: 0354-7965. ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (ZZK) je perodično, tromesečno glasilo Društva, naučno-stručnog i strukovno informativnog karaktera … Continued

Marketing

posted in: Marketing | 0

Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji Sedište: Grčića Milenka 67, 11050 Beograd Kancelariija: Gvozdićeva 15/4, 11050 Beograd Tel/fax: +381(0)11 2420-652 E-mail: duzs (at) eunet.rs www.duzs.org.rs Račun: 325-9500600002588-46 PIB: 102073491     Cenovnik   1. ČLANARINA DUZS za 2022. godinu Članovima … Continued

Osnovni podaci

posted in: O nama | 0

Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji Grčića Milenka 67, 11000 Beograd Kancelariija: Gvozdićeva 15/4, 11050 Beograd Tel/fax: +381(0)11 2420-652 E-mail: duzs011 @ gmail.com www.duzs.org.rs Račun: 325-9500600002588-46 PIB: 102073491

O nama

posted in: O nama | 0

DRUŠTVO ZA UNAPREĐIVANJE ZAVARIVANJA U SRBIJI – DUZS SERBIAN WELDING SOCIETY     DRUŠTVO ZA UNAPREĐIVANJE ZAVARIVANJA U SRBIJI – DUZS DUZS je neprofitabilna, strukovna asocijacija, osnovana 1952.godine i do sada je aktivna bez prekida.   Aktivnosti DUZS su: Međusobna razmena stručnih … Continued

28. SAVETOVANJE “ZAVARIVANJE 2014” i 61. GODIŠNJA SKUPŠTINA DUZS

posted in: Skupovi | 0

U periodu od 04-07. juna 2014. na Borskom jezeru održano je 28. savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE 2014.

U radnom delu skupa, izloženo je 26 radova iz sve 4 tematske grupe i to:

  1. Konvencionalni i nekonvencionalni postupci zavarivanja – 2 rada
  2. Osnovni, dodatni i pomoćni materijali – 9 radova
  3. Integritet konstrukcija i osiguranje kvaliteta – 8 radova
  4. Tehnička regulativa, obrazovanje, ekologija i zaštita – 7 radova.
1 4 5 6 7 8