66. skupština DUZS-a

posted in: Obaveštenja za članove DUZS | 0

U skladu sa članom 19. Statuta Društva za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, sazivam redovnu
66. GODIŠNJU SKUPŠTINU DUZS
u četvrtak, 27. juna 2019. godine, sa početkom u 15.00 h
u svečanoj sali Instituta IMS u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 43

15.00 – 15.15 Prijem i registrovanje učesnika, članarina za tekuću godinu i upis novih članova
15.15 – 17.00 Zasedanje Skupštine
Dnevni red:
1. Otvaranje zasedanja Skupštine; izbor radnih tela
2. Verifikacija mandata članova Skupštine
3. Izveštaj o radu DUZS za period 2018 – 2019. godine. Podnosilac izveštaja: predsednik DUZS
4. Izveštaj o radu DUZS-CertPers za period 2018 – 2019. godine. Podnosilac izveštaja: izvršni
rukovodilac DUZS-CertPers
5. Izveštaj o finansijskom poslovanju u 2018. godini. Podnosilac izveštaja: predsednik Nadzornog odbora
6. Diskusija po podnetim izveštajima i usvajanje izveštaja
7. Predlog plana rada za 2019 – 2020. godinu; diskusija i usvajanje
8. Razno
Molim da potvrdite učešće.
S poštovanjem,
Predsednik Društva
Branislav Lukić, dipl.inž.