O nama

posted in: O nama | 0

DRUŠTVO ZA UNAPREÐIVANJE ZAVARIVANJA U SRBIJI - DUZS

DRUŠTVO ZA UNAPREĐIVANJE ZAVARIVANJA U SRBIJI – DUZS

SERBIAN WELDING SOCIETY

 

 

DRUŠTVO ZA UNAPREĐIVANJE ZAVARIVANJA U SRBIJI – DUZS

DUZS je neprofitabilna, strukovna asocijacija, osnovana 1952.godine i do sada je aktivna bez prekida.

 

Aktivnosti DUZS su:

Međusobna razmena stručnih znanja i iskustava i informisanje o svim aspektima stepena razvoja u širokoj oblasti zavarivanja, srodnih tehnologija i pratećih tehničkih disciplina, putem: organizovanja stručnih skupova, seminara, tehničko komercijalnih izložbi i izdavanja stručnih publikacija.

DUZS od 1954. godine kontinuirano izdaje časopis ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (ZZK). Časopis je perodično, tromesečno glasilo Društva, naučno-stručnog i strukovno informativnog karaktera čiji je zadatak da blagovremeno obaveštava o aktuelnim naučnim, tehničkim i tehnološkim saznanjima.

DUZS-CertPers je od 2005. godine ANB (Authorised National Body ) Ovlašćeno Nacionalno Telo za sprovođenje međunarodnog sistema za obrazovanje, kvalifikaciju i sertifikaciju osoblja u zavarivanju za Srbiju.

 

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ASOCIJACIJAMA

DUZS je član EWF – European Welding Federation.

image-iiw-i-ewf
DUZS Cert-Pers je član IAB – International Authorisation Board.

 

 

ČLANSTVO U DUZS

Članovi DUZS su svi oni koji na bilo koji način imaju aktivno interesovanje za tehniku i tehnologiju zavarivanja, termičkog rezanja, lemljenja u oblastima: primenjene nauke, obrazovanja, konstruisanja, tehnološkog projektovanja, industrijske i zanatske proizvodnje zavarenih konstrukcija, proizvoda i industrijske opreme, proizvodnih usluga u održavanju i produženju upotrebnog veka opreme, kontrolisanja i ispitivanja zavarenih spojeva.

 

Kako postati član DUZS?

Dostavljanjem izjave o pristupanju, sa ličnim podacima i podacima za kontakt na adresu DUZS-a, i plaćanjem  godišnje članarine

 

Ko su članovi DUZS?

Članovi DUZS su: naučnici, inženjeri, tehničari, zavarivači, što DUZS čini sveobuhvatnim u ostvarenju ciljeva – unapređenju stručnih znanja potrebnih za multidisciplinarnu tehnologiju spajanja zavarivanjem.

 

Zašto postati član DUZS?

 • Dobijaćete blagovremene informacije o svim skupovima (domaćim i inostranim)
 • Povlašćene cene kotizacija i stručnih skupova (seminara, savetovanja i sl) u organizaciji DUZS
 • Povlašćene cene pretplate na časopis ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (ZZK)
 • Mogućnost da dobijete odgovore na pitanja vezana za probleme na koje nailazite u praksi

Sedište DUZS i DUZS-CertPers:

ul. Grčića Milenka 67, 11000 Beograd

Tel/fax: (381-11) 2420-652         e-mail: duzs011 (at) gmail.com; duzs (at) eunet.rs         www.duzs.org.rs

 

UPRAVNI ODBOR DUZS:

Predsednik UO

 • Branislav Lukić, dipl.ing.

Članovi UO

 • Milica Antić, dipl.ing.
 • Dr Vencislav Grabulov, dipl.ing
 • Nikola Šormaz, struk.ing
 • Jovica Stevanović, dipl.ing.
 • Milan Prokolab, dipl.ing.
 • Ivan Zabunov, ing.

Izjavu o pristupanju

Cenovnik sa narudžbenicom