Evidencija sertifikovanog zavarivačkog osoblja (C-IWE / C-IWT)

Evidencija sertifikovanog zavarivačkog osoblja (C-IWE / C-IWT)

 

Redni br. Vrsta i broj sertifikata Ime i prezime Datum izdavanja Datum isteka Napomena
1 SRB/CIWE/00001 Dragan MITIĆ 14.01.2020. 14.01.2023. Inicijalni sertifikat
2 SRB/CIWE/00002 Milica ANTIĆ 14.01.2020. 14.01.2023. Inicijalni sertifikat