Evidencija sertifikovanog zavarivačkog osoblja (C-IWE / C-IWT)

Evidencija sertifikovanog zavarivačkog osoblja (C-IWE / C-IWT)

 

Redni br. Vrsta i broj sertifikata Ime i prezime Datum izdavanja Datum isteka Re-sertifikacija
1 SRB/CIWE/00001 Dragan MITIĆ 14.01.2020. 14.01.2023. DA
2 SRB/CIWE/00001/1 Dragan MITIĆ 14.01.2023. 13.01.2026. Prva resertifikacija
3 SRB/CEWE/00001 Dragan MITIĆ 14.01.2020. 14.01.2023. DA
4 SRB/CEWE/00001/1 Dragan MITIĆ 14.01.2023. 13.01.2026. Prva resertifikacija
5 SRB/CIWE/00002 Milica Antić 14.01.2020. 14.01.2023. NE
6 SRB/CIWE/00003 Boško Aleksić 10.02.2023 09.02.2026 Inicijalni sertifikat
7 SRB/CEWE/00002 Boško Aleksić 10.02.2023 09.02.2026 Inicijalni sertifikat