Evidencija diploma DUZS-CertPers-a

ZBOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR), SPISKOVI IZDATIH MEĐUNARODNIH DIPLOMA IWE-EWE/IWT-EWT/IWS-EWS NISU DOSTUPNI NA NAŠEM SAJTU. UKOLIKO IMATE POTREBU DA PROVERITE VERODOSTOJNOST DIPLOME KOJU JE IZDAO DUZS-CertPers, MOŽETE SE OBRATITI NAŠEM SEKRETARIJATU PUTEM PISANOG ZAHTEVA NA e-mail: duzs011@gmail.com

Obaveštenje

posted in: DUZS-CertPers | 0

Obaveštavamo Vas da je DUZS-CertPers počeo sa izdavanjem IWE / IWT / IWI-C pečata (izdaju se na osnovu IIW diploma). Takođe, na zahtev kandidata koji imaju IWE ili IWT diplome izdate od strane DUZS-CertPers-a, DUZS-CertPers može izdati i evropske ekvivalentne … Continued

Tradicija u zavarivanju

posted in: DUZS-CertPers | 0

  DUZS je neprofitabilna, strukovna asocijacija, osnovana 1952.g. Posvećena je međusobnoj razmeni stručnih znanja, iskustava i informacija u širokoj oblasti zavarivanja, srodnih tehnologija i pratećih tehničkih disciplina.  

DUZS-CertPers

posted in: O DUZS-CertPers | 0

Nacionalno ovlašćeno telo za obrazovanje kadrova u zavarivanju (ANB) DUZS-CertPers je zvanično od jula 2005. godine ANB za Srbiju – Nacionalno ovlašćeno telo za sprovođenje međunarodnog sistema za obrazovanje, kvalifikaciju i sertifikaciju osoblja u zavarivanju.   Prema pravilima IIW- a … Continued

Ovlašćeni centri za obuku osoblja u zavarivanju

posted in: O DUZS-CertPers | 0

DUZS-CertPers je ovlastio sledeće centre za obuku (ATB – Approved Training Body): ATB Zavod za zavarivanje a.d, Beograd (Sertifikat No. 1) 2004. godine – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) 2006. godine – za međunarodne inspektore … Continued

Organizacija DUZS-CertPers

posted in: O DUZS-CertPers | 0

Sastav Odbora DUZS-CertPers   Miloš Jelić Vladimir Lilić Dragan Milčić Zlatan Milutinović Dragan Mišković Dejan Momčilović Ana Nanut Aleksandar Sedmak Aleksandar Živković Vencislav Grabulov Branislav Lukić PREDSEDNIK ODBORA: Miloš Jelić IZVRŠNI RUKOVODILAC: Vencislav Grabulov