casopis cela

Društvo za unapredivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS), od 1954. godine kontinuirano izdaje casopis ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (ZZK), UDK broj: 621.791, ISSN broj: 0354-7965.
ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (ZZK) je perodicno, tromesecno glasilo Društva, naucno-strucnog i strukovno informativnog karaktera ciji je zadatak da blagovremeno obaveštava o aktuelnim naucnim, tehnickim i tehnološkim saznanjima.
Uredivacki odbor casopisa, koji cine istaknuti strucnjaci iz zemlje i inostranstva, vrši ocenu izdavacke politike i kvaliteta casopisa.
Rubrike casopisa su:  Nauka-Istraživanje-Razvoj; Obrazovanje; Praksa; MIZ – iz rada Medunarodnog instituta za zavarivanje; Vesti.
Na osnovu mišljenja Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije br. 413-00-2272/2001-01, casopis ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE je publikacija od posebnog interesa za nauku.
Casopis ima razmenu sa srodnim casopisima iz inostranstva.

 

Uputstvo autorima se nalazi ovde.