33. Savetovanje ZAVARIVANJE 2024 -Produžen rok za prijavu apstrakata

Produžen je rok za prijavu apstrakata za predstojeće Savetovanje ZAVARIVANJE 2024, koje će se održati od 2. do 5. oktobra 2024. godine u Vrnjačkoj Banji:
  • Prijava rada uz dostavu naziva i apstrakta (do 300 reči, do 5 ključnih pojmova) – 10. maj 2024.
  • Obaveštenje autorima o prihvatanju apstrakta uz dostavljanje uputstva za pisanje rada – 22. maj 2024.
Obaveštenje o važnim datumima pogledajte na linku: Prvo obaveštenje – produžen rok