Časopis “ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE”

posted in: Časopis ZZK | 0

 

Društvo za unapredivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS), od 1954. godine kontinuirano izdaje časopis ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (ZZK), UDK broj: 621.791, ISSN broj: 0354-7965.
ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (ZZK) je perodično, tromesečno glasilo Društva, naučno-stručnog i strukovno informativnog karaktera čiji je zadatak da blagovremeno obaveštava o aktuelnim naučnim, tehničkim i tehnološkim saznanjima.
Uredivački odbor casopisa, koji čine istaknuti stručnjaci iz zemlje i inostranstva, vrši ocenu izdavačke politike i kvaliteta časopisa.
Rubrike časopisa su:  Nauka-Istraživanje-Razvoj; Obrazovanje; Praksa; MIZ – iz rada Medunarodnog instituta za zavarivanje; Vesti.
Na osnovu mišljenja Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije br. 413-00-2272/2001-01, časopis ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE je publikacija od posebnog interesa za nauku.
Časopis ima razmenu sa srodnim Časopisima iz inostranstva.

 

Uputstvo autorima se nalazi ovde.

Pregled prethodnih brojeva ovde