Poziv na 62. godišnju Skupštinu DUZS

posted in: Obaveštenja za članove DUZS | 0

U skladu sa članom 19. Statuta Društva za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, sazivam redovnu 62. godišnju Skupštinu DUZS u utorak, 23. juna 2015. godine, sa početkom u 14.00 h, u svečanoj sali Instituta IMS u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 43.

14.00 – 14.15
Prijem i registrovanje učesnika; evidentiranje uplata članarine za tekuću godinu, upis novih članova, pretplata na časopis Zavarivanje i zavarene konstrukcije

14.15 – 15.15
Zasedanje Skupštine

 

Dnevni red:

 1. Otvaranje zasedanja Skupštine; izbor radnih tela
 2. Izveštaj o radu DUZS za period 2014 – 2015. godine.
  Podnosilac izveštaja: predsednik DUZS
 3. Izveštaj o radu DUZS-CertPers za period 2014 – 2015. godine.
  Podnosilac izveštaja: izvršni rukovodilac DUZS-CertPers
 4. Izveštaj o finansijskom poslovanju u 2015. godini.
  Podnosilac izveštaja: predsednik Nadzornog odbora
 5. Diskusija po podnetim izveštajima i usvajanje izveštaja
 6. Predlog plana rada za 2015-2016. godinu; diskusija i usvajanje
 7. Razno

Molim da potvrdite učešće.

Podsećam Vas na mogućnost da, u slučaju sprečenosti, blagovremeno prenesete svoj mandat za ovu sednicu na drugog člana Skupštine putem pisanog ovlašćenja i o tome obavestite sekretarijat.

Molim da, ukoliko već niste, članarinu uplatite na račun DUZS broj: 355-1025530-87, kako bi, shodno Statutu, mogli da učestvujete u radu Skupštine.

S poštovanjem,

Predsednik Društva

Branislav Lukić, dipl.inž.