Za članove DUZS – 4 zbirke standarda

posted in: Obaveštenja za članove DUZS | 0

Nakon izdavanja zbirke standarda

1. „OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU – Specifikacije i kvalifikacije tehnologija zavarivanja i lemljenja“ (16 standarda u sadržaju) u martu mesecu 2012. godine, kao što smo i najavili – iz štampe su izašle još tri zbirke:

 

2. „OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU – Ispitivanja bez razaranja“

 (20 standarda u sadržaju)

3. „OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU – Tehnologija zavarivanja“

(15 standarda u sadržaju)

4.„OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU –  Sertifikacija i kvalifikacija zavarivača“ (7 standarda u sadržaju)

 

Suizdavači zbirki su: Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji  i Institut za standardizaciju Srbije

Svaka zbirka je štampana u tiražu od 300 komada.

Ponuda za 4 Zbirke standarda

 

 

 

Cene zbirki su: 

1.) 1.700,00 dinara za „OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU – Specifikacije i kvalifikacije tehnologija zavarivanja i lemljenja“

2.)  1.900,00 dinara za „OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU – Ispitivanja bez razaranja“

3.)  1.800,00 dinara za „OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU – Tehnologija zavarivanja“

4.)  1.350,00 dinara za „OBEZBEĐENJE KVALITETA U ZAVARIVANJU – Sertifikacija i kvalifikacija zavarivača

Ukupna cena za sve 4 zbirke u kojima se nalazi ukupno 58 standarda je 6750,00 dinara

 

Zbirke možete nabaviti u Društvu na adresi:

DUZS – Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji

Grčića Milenka 67, 11000 Beograd

Tel/fax: (+ 381 11) 2850 794

E-mail: duzs (at) eunet.rs

Plaćanje se vrši na tekući račun Društva broj: 355-1025530-87 opštom uplatnicom, a ukoliko Vaša firma plaća za Vas, molimo  da pošaljete popunjenu narudžbenicu (u prilogu) – sa adresom i PIB-om firme na e-mail: duzs (at) eunet.rs ili fax: +381 11 2850 794 nakon čega ćete dobiti predračun/ponudu, odnosno račun. Nakon uplate, po dogovoru zbirke preuzimate lično ili vam ih šaljemo poštom. Troškove poštarine snosi naručilac.