Poziv članovima DUZS na godišnju Skupštinu Društva za unapredjivanje zavarivanja u Srbiji

posted in: Skupovi | 0

Poštovani/a,

U prilogu je poziv clanovima DUZS na godišnju Skupštinu Društva za unapredjivanje zavarivanja u Srbiji koja ce se održati u cetvrtak, 30. juna 2016. godine, sa pocetkom u 14.00 casova u svecanoj sali Instituta IMS u Beogradu.

Podsecamo Vas na mogucnost da, u slucaju sprecenosti, blagovremeno prenesete svoj mandat za ovu sednicu na drugog clana Skupštine putem pisanog ovlašcenja i o tome obavestite sekretarijat.

Potvrdu ucešca na Skupštini ili ovlašcenje, kao i pristupnice i narudžbenice (sve u prilogu) možete poslati na
e-mail: duzs011(at)gmail.com i duzs(at)eunet.rs ili fax:+381 11 2850 794.

Poziv

Ovlašćenje

Pristupnica

Narudžbenica