65. GODIŠNJA SKUPŠTINA DUZS-A

 

U skladu sa članom 19. Statuta Društva za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, sazivam redovnu

65. GODIŠNJU SKUPŠTINU DUZS

u četvrtak, 28. juna 2018. godine, sa početkom u 14.00 h
u svečanoj sali Instituta IMS u Beogradu, Bulevar vojvode Mišića 43

14.00 – 14.15 Prijem i registrovanje učesnika, članarina za tekuću godinu i upis novih članova

14.15 – 16.00 Zasedanje Skupštine

Dnevni red:
1. Otvaranje zasedanja Skupštine; izbor radnih tela

2. Verifikacija mandata članova Skupštine

3. Izveštaj o radu DUZS za period 2017 – 2018. godine.

4. Izveštaj o radu DUZS-CertPers za period 2017 – 2018. godine.

5. Izveštaj o finansijskom poslovanju u 2017. godini.

6. Diskusija po podnetim izveštajima i usvajanje izveštaja

7. Predlog plana rada za 2018-2019. godinu; diskusija i usvajanje

8. Izbor upravnog odbora DUZS

9. Izbor nadzornog odbora DUZS

10. Razno

Molim za potvrdu učešća.

S poštovanjem,
Predsednik Društva
Branislav Lukić, dipl.inž.