ASR – Int. Conference Welding 2021 RESITA – Call for Papers

SUDRA2021

Obaveštavamo članove DUZS da Rumunsko društvo za zavarivanje organizuje godišnju konferenciju „Sudura 2021“, 22-23.04.2021 koja će imati međunarodni karakter.
Planirano je da se konferencija održi u Rešici (Resita), gradu sa 250 godina industrijske tradicije, smeštenom u zapadnom delu Rumunije, u regionu Banata, blizu srpske granice.
Poziv i dodatne informacije možete preuzeti u nastavku:

ASR – Int. Conference Welding 2021 RESITA – Call for Papers