28. SAVETOVANJE “ZAVARIVANJE 2014” i 61. GODIŠNJA SKUPŠTINA DUZS

posted in: Skupovi | 0

U periodu od 04-07. juna 2014. na Borskom jezeru održano je 28. savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE 2014.

U radnom delu skupa, izloženo je 26 radova iz sve 4 tematske grupe i to:

  1. Konvencionalni i nekonvencionalni postupci zavarivanja – 2 rada
  2. Osnovni, dodatni i pomoćni materijali – 9 radova
  3. Integritet konstrukcija i osiguranje kvaliteta – 8 radova
  4. Tehnička regulativa, obrazovanje, ekologija i zaštita – 7 radova.

Predviđeno je da savetovanje otvori g. Heinz Dieter Harbers, ali je bio sprečen zbog aktivnosti izazvanih poplavama u Srbiji, te je poslao pozdravno pismo (ovde…) koje je tom prilikom pročitano.

Odražana je 61. godišnja skupština DUZS. Obzirom da je ovo skupština na kojoj se bira novi upravni odbor od interesa je pogledati zapisnik sa godišnje skupštine (ovde…).

Na konstitutivnoj skupštini novog UO DUZS, održanoj 24.06.2014. jednoglasno su izabrani:

       Branislav Lučić za predsednika i

       Vencislav Grabulov za sekretara

Fotografije sa pomenutih skupova kao i sa obilaska obližnjeg izletišta – Lazareve pećine i Brestovačke banje, možete preuzeti na sledećem linku: https://www.dropbox.com/l/1iy3gyzUz3Eef8zchw0K1s?