Poštovani korisnici,
Vaše žalbe / prigovore na rad DUZS-CertPers-a možete uputiti na e-mail adresu: dcp.zalbeprigovori@gmail.com
Svi zahtevi biće prosleđeni nadležnoj komisiji na dalje rešavanje, od koje ćete dobiti odgovor u predviđenom roku.
Hvala što koristite usluge DUZS-CertPers