Evidencija diploma DUZS-CertPers-a

ZBOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR), SPISKOVI IZDATIH MEĐUNARODNIH DIPLOMA IWE-EWE/IWT-EWT/IWS-EWS NISU DOSTUPNI NA NAŠEM SAJTU.
UKOLIKO IMATE POTREBU DA PROVERITE VERODOSTOJNOST DIPLOME KOJU JE IZDAO DUZS-CertPers, MOŽETE SE OBRATITI NAŠEM SEKRETARIJATU PUTEM PISANOG ZAHTEVA NA e-mail: duzs011@gmail.com