Ovlašćeni centri za obuku osoblja u zavarivanju

posted in: O DUZS-CertPers | 0

DUZS-CertPers je ovlastio sledeće centre za obuku (ATB – Approved Training Body):

ATB Zavod za zavarivanje a.d, Beograd
(Sertifikat No. 1)

  • 2004. godine – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT)
  • 2006. godine – za međunarodne inspektore zavarivanja (IWI-C)

ATB Institut GOŠA d.o.o, Beograd
(Sertifikat No. 2)

  • 2006. g – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT)
  • 2014. godine – za međunarodne inspektore zavarivanja (IWI-C)

ATB Mašinski fakultet Niš– Centar za zavarivanje i zavarene konstrukcije
(Sertifikat No. 3)

  • 2008. g – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT)
  • 2020. g. – za međunarodne specijaliste zavarivanja (IWS)

ATB Institut za zavarivanje – Tuzla
(Sertifikat No.4)

  • 2015. g – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT)
  • 2020. g. – za međunarodne specijaliste zavarivanja (IWS)

ATB Mašinski fakultet Beograd – Centar za obuku osoblja u zavarivanju
(Sertifikat No.5)

  • 2016. g – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT)