casopis cela

Društvo za unapredivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS), od 1954. godine kontinuirano izdaje cčasopis ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (ZZK), UDK broj: 621.791, ISSN broj: 0354-7965.
ZAVARIVANJE I ZAVARENE KONSTRUKCIJE (ZZK) je perodicno, tromesečno glasilo Društva, naučno-stručnog i strukovno informativnog karaktera čiji je zadatak da blagovremeno obaveštava o aktuelnim naučnim, tehničkim i tehnološkim saznanjima.
Uredivački odbor časopisa, koji cine istaknuti stručnjaci iz zemlje i inostranstva, vrši ocenu izdavačke politike i kvaliteta časopisa.
Rubrike časopisa su:  Nauka-Istraživanje-Razvoj; Obrazovanje; Praksa; MIZ – iz rada Medunarodnog instituta za zavarivanje; Vesti.
Na osnovu mišljenja Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije br. 413-00-2272/2001-01,Časopis Zavarivanje i zavarene konstrukcije je u 2021. godini kategorisan kao M51 (Vrhunski časopis nacionalnog značaja).
Časopis ima razmenu sa srodnim časopisima iz inostranstva.

 

Uputstvo autorima se nalazi ovde.