DUZS-CertPers

posted in: O DUZS-CertPers | 0

Nacionalno ovlašćeno telo za obrazovanje kadrova u zavarivanju (ANB)

DUZS-CertPers je zvanično od jula 2005. godine ANB za Srbiju – Nacionalno ovlašćeno telo za sprovođenje međunarodnog sistema za obrazovanje, kvalifikaciju i sertifikaciju osoblja u zavarivanju.

 

Prema pravilima IIW- a (International Institute of Welding) i EWF-a (European Welding Federation) DUZS-CertPers je ovlašćen za ocenjivanje i izdavanje odobrenja centrima za obuku u zavarivanju (ATB), kontrolisanje njihovog rada, pripremu i sprovođenje ispita za sve kvalifikacione nivoe koje je predvideo IAB (International Authorisation Board) i izdavanje međunarodnih i evropskih diploma za polaznike koji su uspešno pohađali i položili predviđene ispite. (IIW – Serbian ANB)

Obrazovanje osoblja u zavarivanju u organizaciji DUZS-CertPers

DUZS-CertPers nudi obrazovanje u cilju sticanja diploma:

 • IWE/EWE –međunarodnih/evropskih inženjera za zavarivanje,
 • IWT/EWT-međunarodnih/evropskih tehnologa za zavarivanje,
 • IWS/EWS – međunarodnih/evropskih specijalista za zavarivanje
 • IWI- međunarodnih inspektora za zavarivanje.

Ovlašćeni centri za obuku osoblja u zavarivanju

DUZS-CertPers je ovlastio sledeće centre za obuku (ATB – Approved Training Body):

ATB Zavod za zavarivanje a.d, Beograd
(Sertifikat No. 1)

 • 2004. godine – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT)
 • 2006. godine – za međunarodne inspektore zavarivanja (IWI-C)

ATB Institut GOŠA d.o.o, Beograd
(Sertifikat No. 2)

 • 2006. g – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT)
 • 2014. godine – za međunarodne inspektore zavarivanja (IWI-C)

ATB Mašinski fakultet Niš – Centar za zavarivanje i zavarene konstrukcije
(Sertifikat No. 3)

 • 2008. g – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT)
 • 2020. g. – za međunarodne specijaliste zavarivanja (IWS)

ATB Institut za zavarivanje, Tuzla
(Sertifikat No.4)

 • 2015. g – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT)
 • 2020.g. – za međunarodne specijaliste zavarivanja (IWS)

ATB Mašinski fakultet Beograd – Centar za obuku osoblja u zavarivanju
(Sertifikat No.5)

 • 2016. g – za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT)

 

Organizacija DUZS-CertPers

Izvršni rukovodilac DUZS-CertPers:

 • Dr Vencislav Grabulov, dipl.ing. – IWE

Odbor DUZS-CertPers

 • Dr Miloš Jelić, dipl.ing. – predsednik Odbora
 • Vladimir Lilić, dipl.ing.- EWE
 • Prof. dr Dragan Milčić, dipl.ing. IWE, EWE
 • Zlatan Milutinović, dipl.ing. IWE IWI-C
 • Dragan Mišković ,dipl.ing. – IWE
 • Dr Dejan Momčilović, dipl.ing. – IWE
 • Ana Nanut, dipl.ing. – IWE/EWE
 • Prof. dr Aleksandar Sedmak, dipl.ing. – IWE
 • Dr Aleksandar Živković, dipl.ing. – EWE
 • Dr Vencislav Grabulov, dipl.ing. – IWE
 • Branislav Lukić, dipl.ing. – IWE, IWI-C