Osnovni podaci

posted in: O nama | 0

Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji

Grčića Milenka 67, 11000 Beograd

Kancelariija: Gvozdićeva 15/4, 11050 Beograd

Tel/fax: +381(0)11 2420-652

E-mail: duzs011 @ gmail.com

www.duzs.org.rs

Račun: 325-9500600002588-46

PIB: 102073491