Prvi poziv na 41. Međunarodnu konferenciju “Zavarivanje” u Opatiji

posted in: Skupovi | 0

41. Međunarodna Konferenciju / 41th International Conference

Zavarivanje / Welding

SUVREMENI POSTUPCI SPAJANJA, RAZVOJ DODATNIH MATERIJALA I SIMULACIJE

MODERN JOINING PROCESSES, DEVELOPMENT OF FILLER MATERIALS AND SIMULATIONS

Poziv možete preuzeti ovde …