68. godišnja Skupština Međunarodnog instituta za zavarivanje i Međunarodna konferencija

posted in: Skupovi | 0

Helsinki, Finska, 28.jun – 03. Jul 2015. godine

U organizaciji Finske asocijacije za zavarivanje održana je 68. godišnja skupština međunarodnog instituta za zavarivanje i Međunarodna konferencija po temi ‘Materijali visoke čvrstoće – izazovi i primena’’ i izložbe opreme za zavarivanje. Ova manifestacija je održana u periodu od  28. juna do 03. jula 2015. godine u Helsinkiju. 

U radu Godišnje skupštine IIW učestvovalo je više od 700 učesnika iz 52 zemlje u svojstvu delegata, eksperata ili posmatača u tehničkim Komisijama, članova radnih grupa – podkomisija, studijskih grupa, tehničkih komiteta i drugih tela.

Najbrojnije delegacije, pored domaćina i Švedske, bile su Nemačka, Kina, Japan, SAD …

Korektna organizacija na visokom profesionalnom nivou je bila karakteristika i ove godišnje skupštine čemu su i brojni volonteri kao i impozantan broj sponzora: KEMPPI (platinijumski sponzor), EWM, KISWEL, TAMPEREEN MESSUT, TWO, POSIVA, ARCHTECH, SSAB, PEMA, MEYER TURKU, i drugi.

AKTIVNOSTI  IIW RADNIH JEDINICA

Generalna skupština

Generalna skupština IIW je održana 28. juna 2015.g. uz prisustvo delegata ili delegacija iz 43 zemalja članica IIW. Na Skupštinskoj sednici su usvojeni izveštaji o radu svih tela IIW, donete rezolucije o daljim aktivnostima, usvojen finansijski izvštaj i plan budžeta za sledeću godinu.
Usvojen je kalendar i potvrđeno da će organizatori narednih skupština biti Australija – 2016., Kina 2017. i Turska za organizaciju 71. godišnje skupštine 2018.godine. U vezi sa odlukom da se organizacija 71. Godišnje skupštine  dodeli Turskoj, umesto Rusiji koja je bila evidentirana kao jedini kandidat na prethodnom zasedanju Godišnje skupštine, ostalo je nejasno kako je došlo do toga. Naime, Bord Direktora je predložio i većina zemalja je prihvatila da se Rusija ne pojavi ni kao predlog na glasanju. Ostao je mučan utisak da je i ovde politika prevladala struku.
Organizacija 72. Godišnje skupštine koja će se održati 2019. godine je dodeljena Slovačkoj. Kuriozitet je bio da se kao kandidat za organizaciju, pored Slovačke, prijavio  i Singapur, ali je taj predlog odbijen od strane Borda direktora sa obrazloženjem da je Singapur bio organizator ’’skoro’’ (2009 godine).
Simptomatično je da je, samo nekoliko minuta pre te odluke, organizacija 71. Skupštine  za 2018.godinu dodeljena Turskoj koja je bila organizator Godišnje skupštine ’’davne’’ 2010. godine.  
Za 2017. godinu je predviđen jedan regionalni IIW Kongres koji će se održati  7.-9. decembra u Chennai, Indija.
Na ceremioniji otvranja Skupštine dodeljene su i nagrade IIW.

Radne jedinice  IIW

Radne jedinice IIW čine 16 tehničkih Komisija, 7 podkomisija (Fizika zavarivanja, Strategija istraživanja i saradnje u zavarivanju, Spajanje i zašita u vazduhoplovstvu, Automobilski i drumski transport, Brodogradnja, Rukovođenje kvalitetom u zavarivanju i srodnim postupcima, Istraživanje i razvoj mikro i nano tehnologija spajanja),  3 radne grupe (Regionalna saradnja, Standardizacija i komunikacija i marketing), Tehnički komitet i Međunarodno telo za ovlašćivanje (IAB) sa dve radne grupe i to: Grupa A – Obrazovanje, obuka i kvalifikacija i Grupa B – Implementacija i ovlašćivanje.
Sastanci tehničkih komisija su održani tokom tri dana, od 29. juna do 01. jula. Na njima su razmatrani stručni materijali – dokumeti IIW. Izabrani dokumeti IIW su predloženi da se objave u časopisu ’’Welding in the world’’. Održani su i sastanci svih ostalih radnih jedinica i doneti odgovarajući zaključci.

IIW MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

IIW međunarodna konferencija pod naslovom ’‘Materijali visoke čvrstoće – izazovi i primena’’održana je 2. i 3. jula. Na 20 usmenih sesija prezentovano je oko 80 radova.

IZLOŽBA ZAVARIVANJA

Sponzori i druge zaintersovane kompanije iskoristili su mogućnost da predstave svoje proizvode na izložbi koja je organizovana u Hotelu CROWNE PLAZA za vreme trajanja Skupštine. Skroman broj izlagača u odnosu i na broj sponzora ipak nije imanjio značaj  ovog dela manifestacije. 

AKTIVNOSTI  DELEGACIJE SRBIJE

U pripremnim aktivnostima u vezi Godišnje skupštine učestvovali su naši predstavnici člana IIW, Zavoda za zavarivanje, a u aktivnostima u vezi Međunarodnog tela za ovlašćivanje – IAB, Grupe A i Grupe B, predstavnici ANB za Srbiju, Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji, odnosno DUZS CertPers i predstavnici ANBCC, Zavod za zavarivanje.

Na 68. sednici Skupštine međunarodnog instituta za zavarivanje je, ispred naše zemlje bio prisutan dr Vencislav Grabulov, izvršni rukovodilac DUZS CertPers-a.
Pored učešća u radu na samoj sednici Skupštine koja je održana 28.06., najznačajnija aktivnost je bila učešće u radu IAB Grupe A (održana 29.06.), IAB Grupe B (30.06.) i predstavnika članica IAB grupe (01.07).

Na ovim sednicama su razmatrane izmene i dopune dokumenata za realizaciju kurseva za obrazovanje kadrova u zavarivanju kao i primena istih.
Pored redovnih aktivnosti Grupa A i B kao i IAB grupe i ovoga puta najznačajnija je bila diskusija vezana za inicijativu da se promene pravila funkcionisanja nacionalnih tela za ovlašćivanje (ANB) u funkciji usaglašavnja sa Zakonima koji se primenjuju, pre svega u zemljama EU, a odnose se na sprečavanje konkurencije. Cilj je da se nacionalne granice ’’ukinu’’ kao smetnja za delovanje ANB i izvan granice domicilne zemlje.

Donošenje odluke je odloženo do sledećeg sastanka IAB grupe (februara meseca 2016. godine u Parizu).

Zbog verovatne izmene pravila delovanja članica IAB grupe, do daljeg je zamrznut postupak prijema novih članica.

Na sastanku članica IAB grupe koji je održan 01. jula u HOTELU SCANDIC PARK dr. Vencislavu Grabulovu, izvršnom rukovodiocu DUZS CertPers je uručeno priznanje i značka za dugogodišnje angažovanje u radu Godišnjih Skupština IIW i ’’zahvalnost za doprinos unapređenju globalnog kvaliteta života kroz optimalnu primenu tehnologija zavarivanja i njegovu pionirsku ulogu i značajan doprinos u primeni Međunarodnog sistema obrazovanja kadrova u zavarivanju’’.  Priznanje je uručio predsenik Međunarodnog instiuta za zavarivanje prof. Dr. Gary Marquis

Sastanak radne grupe za regionalnu saradnju održan је 29. Juna. Što  se naših aktivnosti tiče, na ovom sastanku je prezentovana informacija o  Trećem regionalnom kongresu IIW zemalja jugoistočne Evrope,održanom od 3. do 5. juna 2015. godine u  Temišvaru, Rumunija.
Zaključak je da je Kongres bio veoma uspešan i da je zadovoljio i najstrožije kriterijume IIW.

Мože sе zaključiti da je učešće na Skupštinama IIW korisno i opravdano, ali kao što je i ranije bilo naglašeno, neophodno je da se više aktivista-stručnjaka uključi u rad Međunarodnog instituta, odnosno tehničkih komisija ili radnih grupa. Potrebno je aktivnije učešće većeg broja subjekata u pripremnom radu na izradi dokumenta, učešće u radu radnih grupa čija je aktivnost veoma bitna za zavarivačku javnost Srbije,

Uspešnost zavisi i od brojnosti naše delegacije koja prisustvuje u radu stručnih tela. 

Dr  Vencislav Grabulov dipl.ing.IWE