Obaveštenje

posted in: DUZS-CertPers | 0

Obaveštavamo Vas da je DUZS-CertPers počeo sa izdavanjem IWE / IWT / IWI-C pečata (izdaju se na osnovu IIW diploma).

Takođe, na zahtev kandidata koji imaju IWE ili IWT diplome izdate od strane DUZS-CertPers-a, DUZS-CertPers može izdati i evropske ekvivalentne diplome EWE/EWT i EWF pečat (izdaje se na osnovu EWF diplome).

Zahtev za IWE/IWT/IWI-C pečat sa svim informacijama možete pruzeti OVDE

Zahtev za EWE/EWT i EWF pečat sa svim informacijama možete pruzeti OVDE.

Zahtev(e) je potrebno popuniti i dostaviti sekretarijatu DUZS-CertPers – ukoliko ste zainteresovani za izdavanje EWF diplome/pečata ili IIW pečata.