67. Godišnja skupština DUZS

Poštovani/a,
usled aktuelne situacije, prinuđeni smo da redovnu godišnju skupštinu DUZS održimo elektronskim putem.
U prilogu su izveštaji o radu DUZS i DUZS-CertPers za period 01.07.2019-30.06.2020.godine, predlozi planova rada DUZS i DUZS-CertPers i izveštaj o finansijskom poslovanju za 2019. godinu sa izveštajima članova nadzornog odbora.
Molimo članove DUZS da se izjasne o prihvatanju izveštaja i plana rada za 2020/21.g. elektronski na e-mail: duzs011@gmail.com najkasnije do
20. jula 2020. godine.
Ako ne dobijemo odgovor do krajnjeg roka, smatraćemo da ste glasali za usvajanje izveštaja i plana rada.
Zahvaljujemo na razumevanju i saradnji.

S poštovanjem,
Branislav Lukić
Predsednik DUZS

 

Izvestaj o radu DUZS i DUZS CertPers za 2019