Welding Innovations Network (WIN) Webinar, Dr Luca Costa, IIW CEO, 24, 28 and 29 November 2023-Serbia

posted in: Najave DUZS | 0

Poštovani članovi DUZS,
Pogledajte novu brošuru Mreže za inovacije u zavarivanju sa informacijama o besplatnom vebinaru na engleskom jeziku pod nazivom “Ključni trendovi u zavarivanju, spajanju i srodnim postupcima – globalna perspektiva Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW)”.
Predavač je dr Luka Kosta, generalni direktor IIW-a.
Vebinar će se održati u tri različite vremenske zone (24, 28, 29. novembra):
1. SAARC, Bliski istok, Azija, Australija;
2. Afrika i Evropa;
3. Amerika
Vebinar će trajati sat i po, uključujući pola sata za pitanja i diskusiju.
Zainteresovani mogu da se prijave na sesiju po svom izboru. Registracioni link je u priloženoj brošuri.
Vebinar je namenjen osoblju na svim nivoima u: proizvodnji, izgradnji, održavanju, standardizaciji, regulativi, obrazovanju, obuci i istraživačkim organizacijama. Svi sektori industrije koji su vezani za zavarivanje mogu imati koristi od učešća na vebinaru.
WIN Webinar Brochure Dr Luca Costa 24,28 and 29 November 2023